ยิงกระสุนขึ้นในแนวดิ่งบนรถที่เคลื่อนที่

ยิงลูกบอลขึ้นไปบนแนวดิ่ง บนรถที่กำลังเคลื่อนที่ แนวการเคลื่อนที่ของลูกบอลจะเป็นวิถีโค้ง คลิกค่ะ