ส่งถ่ายแรงผ่านลูกบิลเลียดยาว 30 เมตร

ยิงลูกบิลเลียดชนกับลูกบิลเลียด 500 ลูกที่เรียงตอกัน สังเกตลูกสุดท้าย เป็นการส่งถ่ายแรงที่น่าทึ่ง คลิกค่ะ