แม่เหล็กส่งถ่ายโมเมนตัม

ดีดลูกเหล็กเข้าชนกับลูกเหล็กที่เรียงต่อกัน เหมือนกับการชนของลูกบิลเลียด ปรากฎว่า ลูกเหล็กลูกสุดท้ายพุ่งออกไปแรงมากกว่า ที่พุ่งเข้า เพราะอะไร ? คลิกค่ะ