โพลีเมอร์ดูดซับน้ำ

ผงอาบน้ำเทวดา เป็นผงชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าตัวของมันเองหลายเท่า คลิกค่ะ