ฟิสิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก

 

ฟิสิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก

     ไฟฟ้าสถิต  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  เส้นแรงไฟฟ้า  จุดประจุเดี่ยว  กลุ่มประจุ     เส้นสมศักย์  ความจุและตัวเก็บประจุไฟฟ้า  การเหนี่ยวนำ  อำนาจไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก   ไฟฟ้าแม่เหล็ก  แอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์  และอื่นๆอีกมากมาย  ของ เจริญ  ศรีเพชรพงษ์    PDF