ผ่าศพเสมือนจริง

นาย Jack Choi สดงการผ่าตัดร่างกายของมนุษย์เสมือนจริง มีไว้สำหรับฝึกนักศึกษาแพทย์ คลิกค่ะ