นักวิทยาศาสตร์ พูด nerd ๆกับฉัน

นางส Melissa marshall ำพึงรำพัน ว่า นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมศาสตร์ ควรจะพูด Nerdy ับฉันซะหน่อย คลิกค่ะ