ทดลองทำแก้วแตกด้วยเสียง

การทดลองที่พยายามใช้เสียงทำให้แก้วแตก จะทำได้หรือไม่ คลิกค่ะ