เต่าไหกับชามสะท้อนแสง

เมื่อนำเตาไหใส่ไว้ในจานโค้งใบนี้ ภาพของเต่าไหจะลอยอยู่เหนือจาน ทั้งๆที่เต่าไหไม่ได้อยู่ตรงบริเวณนั้นเลย คลิกค่ะ