ตัวนำยิ่งยวด

นาย Boazal Mog สดงการยกตัวของแม่เหล็ก เหนือตัวนำยวดยิ่ง เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า quantum locking คลิกค่ะ