ต้มลูกโป่ง (การขยายตัวของของเหลว)

นำลูกโป่ง ใส่ของเหลวบางชนิด (แอลกฮอล์) ลงไป ใส่ในหม้อต้ม แอลกฮอล์จะขยายตัว กว่า 1000 ท่าดันให้ลูกโป่งขยายขึ้น คลิกค่ะ