จับภาพความเร็วแสง

นาย Ramesh raskar สดงวิธีการถ่ายภาพความเร็วสูง ขนาดที่ว่าความเร็วของแสงก็ยังสามารถถ่ายได้ คลิกค่ะ