ความเร็วเสียง

การทดลองวัดความเร็วเสียง ที่โลกไม่เคยได้เห็นมาก่อน คลิกค่ะ