ควันจากขวด

เท่ง ดาวตลกชื่อดัง สร้างควันขึ้นจากขวด ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่ง คลิกค่ะ