แกว่งลูกตุ้มให้ด้านล่างมีความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะทำได้หรือไม่ นับเป็นการทดลองที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างยิ่ง คลิกค่ะ