การสะท้อนที่ผิดเพี้ยนของกระจก

ถ้าเรานำตัวหนังสือไปส่องหน้าแผ่นกระจก ตัวหนังสือจะกลับจากซ้ายเป็นขวา แต่กระจกบานนี้ไม่กลับด้าน คลิกค่ะ