สร้างแม่เหล็กและเผาฝอยขัดหม้อ

 

ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวด เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น และทดลองจุดไฟเผาฝอยขัดหม้อ

คลิกค่ะ