คุณสมบัติไม่เปียกน้ำ

 

การทดลองคุณสมบัติ hydrophobic คลิกค่ะ