ฟิสิกส์ของลกดิ่ง

 

เหวี่ยงลูกดิ่งที่กำลังหมุนขึ้นข้างบน และกระโดดเชือกให้ได้ 5 รอบ รับลูกดิ่งจะได้หรือไม่ ? คลิกค่ะ