เรือพระราชเพณี

พิพิธภัณฑ์ของเรือโบราณต่างๆที่ใช้ในพระราชพิธี หัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆ คลิกค่ะ