การหุงข้าว (ความร้อน)

การหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การนึ่งข้าว การนึ่งข้าวเหนียว คลิกค่ะ