เกลือตกน้ำแข็งและสร้างเซลไฟฟ้า

มี 2 ตอน

 

ตอนที่ 1/2 คลิกค่ะ

 

 

ตอนที่ 2/2 คลิกค่ะ

ปริศนาตกน้ำแข็ง

 

โรยเกลือลงบนเส้นเชือกที่วางอยู่บนน้ำแข็ง รอสักครู่ท่านสามารถยกก้อนน้ำแข็งขึ้นมาได้