น้ำวนและการหมุน

มี 2 ตอน

ตอนที่ 1/2 คลิกค่ะ

 

 

ใช้ขวดสองใบสร้างน้ำวนขึ้น และสร้างลมหมุนจากไอน้ำแข็ง

ตอนที่ 2/2 คลิกค่ะ

หยดสีในน้ำวน

 

 

สร้างน้ำวนขึ้นก่อน หลังจากนั้นหยดสีลงไปตรงกลางน้ำวน สีจะกระจายอย่างไร ?