เราสามารถวิ่งบนน้ำกันได้หรือไม่

มี 3 ตอน

 

 

ตอนที่ 1/3 คลิกค่ะ

 

ตอนที่ 2/3 คลิกค่ะ

 

 

 

ตอนที่ 3/3 คลิกค่ะ

 

ลองขว้างก้อนหินด้วยความเร็วไปบนผิวน้ำ ก้อนหินจะสะท้อนบนผิวน้ำ ในวีดีโอชุดนี้ เราะจะทำทุกวิถีทางให้สามารถเดินบนผิวน้ำได้ สุดท้ายจะเดินบนน้ำแป้งข้าวโพดให้ดูโดยไม่จม