จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน

มี 3 ตอน

ตอนที่ 1/3 คลิกค่ะ

 

 

 

ตอนที่ 2/3 คลิกค่ะ

 

 

ตอนที่ 3/3 คลิกค่ะ

 

 

 

ทดลองกันให้เห็นกันจะๆ ทั้งในห้องทดลอง และการปฏิบัติจริง สุดท้ายปั่นจักรยานล้อเดียวให้ดูด้วย