สัตว์จำศึล

ก่อนจำศีลสัตว์เหล่านี่ จะทานอาหารเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อจำศีลมันจะเคลื่อนไหวน้อย การเต้นหัวใจ และอุณหภูมิภายในตัวมันจะลดลง คลิกค่ะ