เอาจุกคอร์กออกจากขวด

ขนาดของจุกคอร์กใหญ่กว่าปากขวด เมื่อจุกคอร์กถูกยัดเข้าไปในขวด เวลาเอาออกให้ใช้ถุงพลาสติกช่วยลดแรงเสียดทาน คลิกค่ะ