เลือดมาจากไหน


ไขกระดูกทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือด ผู้ใหญ่ปกติมีเลือดในร่างกาย 5-6 ลิตร คลิกค่ะ