ส่วนประกอบของขนนก

มีสารเคราตินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ สารนี้พบอยู่ในผมและเล็บมนุษย์ คลิกค่ะ