ดอกเล็บ

เป็นบริเวณที่เล็บไม่ประกบติดกับผิว คลิกค่ะ