เราจะเลี้ยงหมูแทนหมาได้หรือไม่ ?

ตอนที่ 1/3

 


คลิกครับ


ตอนที่ 2/3คลิกครับ


ตอนที่ 3/3 

คลิกครับ


ใส่ปลอกคอหมู และจูงเหมือนหมา หมูเราเรียกจะไม่มา แต่ถ้าหมาเรียกมา