ไม่สามารถขยับเท้าข้างหนึ่งได้ (สมดุล)


ให้ด้านหนึ่งของร่างกายแนบชิดติดผนัง จะไม่สามารถยกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นมาได้ คลิกครับ