ไฟ

เรื่องราวของไฟ ไฟในแต่ละวัฒนธรรม การเป่าแก้วให้เป็นรูปทรงต่างๆ การทำลวดลายบนชามแก้ว ปฏกิริยาเคมีที่เกิดจากไฟ คลิกค่ะ