เครื่องวัดเสียงหัวใจ

คลิกค่ะ

ให้ใช้อุปกรณ์ที่ให้มาสร้างเครื่องวัดเสียงหัวใจ