เสียงกับการสั่นสะเทือน

คลิกค่ะ

โรยเกลือลงบนลำโพง เปิดเสียงให้ออกทางลำโพง เกลือจะเต้นระบำตามเสียง