ใช้ลูกบอลแทนลูกบาสได้หรือปล่าว

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

ทดลองความยืดหยุ่นของลูกบอล เทียบกับลูกบาส และลองชู๊ตลูกบอลแทนลูกบาส