เขื่อหรือไม่

มะพร้าว 1 ลูก ลอยน้ำได้นานถึง 4 เดือน คลิกค่ะ