ตัดตะเกียบด้วยส้อม (โมเมนตัม)

ใช้ส้อมเคาะตะเกียบไปทีด้วยความเร็ว ตะเกียบจะหักเป็นสองท่อน คลิกค่ะ