หมู่บ้านจักรยานล้อเดียว (ความสมดุล)

อ.สมศักดิ์ แห่งหมู่บ้านนี้สอนเด็กๆ ให้ทรงตัวอยู่บนจักรยานล้อเดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์ คลิกครับ