งานจากใบตอง

งานประดิษฐ์ต่างๆจากใบตอง เช่น บายศรี พานขันหมาก และกระทง เป็นต้น คลิกครับ