คาร์บอนเครดิต

 

คาร์บอนเครดิต

     สาเหตุที่ต้องมี คาร์บอนเครดิต   ผลิตมากจ่ายมากต้องสร้างเครดิต  พิธีสารเกียวโต   และสถานภาพของประเทศไทย PDF