สัดส่วนพอดีของร่างกาย

ความยาวของรอบเอว = 2 เท่าของความยาวรอบคอ คลิกครับ