ภาพติดตา 2 ตอน

คลิกครับ

คลิกครับ

น้ำที่ไหลจากด้านบนลงมายังด้านล่าง เปลี่ยนจากไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน และยังสามารถหยุดน้ำไม่ให้ไหลได้ด้วย ต่อไปใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า สโตรโบสโคป ส่องที่พัดลมที่กำลังหมุน ใบพัดหยุดนิ่งหรือหมุนถอยหลังได้