ขนห่านไม่เปียก

1-2

คลิกค่ะ

2-2

คลิกค่ะ

จุ่มของต่างๆ ลงไปในของเหลว โดยผ่านขนห่าง ของจะไม่เปียก เหตุผลเป็นเพราะขนห่านพวกนี่มีลักษณะพิเศษ ที่น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปได้