กบ

1-4

คลิกค่ะ

2-4

คลิกค่ะ

3-4

คลิกค่ะ

4-4

4-4

คลิกค่ะ

ลักษณะเฉพาะตัวของกบ ก่อนจะมาเป็นกบ หน้าตาของกบตอนเด็ก สนุกวิทย์คิดในโรงเรียน 5 คำถามจริงหรือไม่เรื่องกบ ท่าทางการกระโดดของกบ