ฟันกับการไขปริศนาแห่งตัวตน

 

ฟันกับการไขปริศนาแห่งตัวตน

     เหตุธรณีพิบัติภัย เมื่อปลายปี 2547   ชี้ให้เราเห็นความสำคัญของนิติทันตวิทยาได้ชัดเจนที่สุด  จำนวนผู้เสียชีวิตชาวไทยและชาวต่างประเทศประกอบกับสภาพอากาศร้อนชื้นและน้ำทะเลที่ทำให้ศพแปรสภาพอย่างรวดเร็ว   ของ วารสาร  National Geographic  PDF