ดึงผ้าปูโต๊ะ

อาศัยกฎของความเฉื่อย(กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน) ดึงผ้าปูโต๊ะ ด้านบนวางแก้วน้ำไว้หลายใบ โดยน้ำไม่หก คลิกค่ะ

กฎของความเฉื่อย (ดีงผ้าปูโต๊ะ)

ทดลองดึงผ้าปูโต๊ะที่มีของอยู่ด้านบน และไม่ให้ของตกหรือกลิ้ง ในวีดีโอ ใช้รถแข่งดึงผ้าปูโต๊ะขนาดใหญ่ด้วย หรือที่