ทาก

ถ้าเราโรยเกลือไปยังตัวทาก มันจะหดตัวเล็กลง เนื่องจากเสียน้ำ คลิกค่ะ