เปลวไฟในน้ำแข็ง

นำแอลกฮอลล์ มาเคลือบน้ำแข็งก้อน แช่ในตู้เย็น นำมาจุดไฟ เปลวไฟลุกบนน้ำแข็ง เป็นเรื่องจริงหรือโกหก คลิกค่ะ