บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

1-4

คลิกค่ะ

2-4

คลิกค่ะ

3-4

คลิกค่ะ

4-4

คลิกค่ะ

วิธีการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยการต้ม ทอดและอบ สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน 5 คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คำถามทำไมเส้นบะหมี่จึงมีลักษณะหงิกๆงอๆ